Zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii w gospodarstwach rolnych

Od lat 90 polityka Unii Europejskiej zmierza w kierunku silnego wspierania rozwoju energetyki odnawialnej. Komisja Europejska zobowiązała wszystkie kraje członkowskie

Czytaj dalej