Rolnicy i producenci rolni z południowo-wschodniej Polski złożyli najwięcej wniosków o dofinansowanie kosztów ponoszonych na „Uczestnictwo w systemach jakości żywności”

Największe zainteresowanie otrzymaniem pomocy finansowej z działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” wykazują rolnicy i producenci rolni z województwa

Czytaj dalej

Uwaga, aktualne informacje dla rolników, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku ulew, gradobicia lub powodzi

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że do gruntów rolnych, na których wystąpiły nadzwyczajne okoliczności (np. gradobicie, nawalne opady atmosferyczne,

Czytaj dalej